Ikke kategoriseret

Nærværende publikation præsenterer resultaterne af brugerundersøgelsen på de statslige og statsanerkendte museer for 2017. Brugerundersøgelsen for 2017 er gennemført af Slots- og Kulturstyrelsen med Rambøll og Seismonaut som operatører. Brugerundersøgelsen er blevet gennemført siden 2009 og giver viden om, hvem museernes brugere er, hvordan de...

Vi lever i et evalueringssamfund. At evaluere handler i bund og grund om at værdisætte ting. At spørge, hvilken værdi noget har og giver brugerne. Det er imidlertid ikke alting, der er værd at evaluere, ligesom at der er mange værdifulde ting, som aldrig bliver...

Test af scenarier For at man kan komme diverse scenarier til livs allerede fra starten af, så er der blevet opstillet en brugertest med 5 forskellige brugere/kunder igen hvor der er blevet opstillet fire forskellige scenarier, uden rent faktisk at give dem svaret. På denne måde, kan...