Ikke kategoriseret

1. Min forventninger er at lære og få kendskab alle medie produkter. Jeg vil gerne lære dybt nogle media produkter. Når min uddannelse er færdig, vil jeg læse digital koncept udvikling. Så det er meget vigtigt for at lære nogen ting som at jeg kan bruge dem...

Abstract This report uses different methods of evaluating the website while using information gath- ering techniques in order to specify a needed target group for the association “Fyns rideklub” the following pages will consist research made in order to specify 3 personas each with dif- ferent goals representing the average user...

Optag testen på video. Del video med jeres gruppe i gruppemappe. Udvælg dele fra en eller flere prototyper som I arbejder videre med og forklar hvordan I vil gøre det i jeres dokument. Diskuter i gruppen: Hvorfor giver det mening at teste en paperprototype? Hvad tror I man tester når...

Dagens læringsmål: Jeg forstår formålet med et userflow Jeg kan lave et userflow som tager udgangspunkt i min brugers mål Jeg forstår formålet med en paperprototype, og kan lave en sådan. Formålet med arbejdet er at I opnår færdigheder i at anvende userflow og paperprototyping som metoder til at...

Analyse af arbejdsopgaver Organisation holder styr på deres aktiviteter ved hjælp af en redaktionel kalender, som hedder Trello. Her har alle medarbejderne adgang til Trello, hvor de systematisk kan holde øje med, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres inden for hvilket tidsrum. For at opnå succes som en virksomhed, kræver...

Problemformulering Jeg vil i denne opgave diskutere, hvordan man kan opnå synlighed på Google ved at arbejde med SEO. Jeg vil nævne nogle metoder og modeller, der har baggrund for min udvikling og indlæring. Jeg vil tage højde for, hvordan man gør en strategisk indsats. Dermed vil opgaven...

Indledning GoTutor er en undervisningsvirksomhed, som blev grundlagt tilbage i 2014 eftersom det høje krav og forventning steg i uddannelsessystemet. Adgangskvotienterne skæmmede eleverne og var skyld i at mange ikke fuldførte en uddannelse. Den høje forventning startede allerede i folkeskolerne og fortsatte på gymnasierne. Hvis man ikke havde den...

Vigtigtirelation angåendefortrolighed: Hvis du harindgået fortrolighedsaftale med din praktik- vært, skal det klart være anført på forsiden af både logbog og praktikrapport. I tilfælde af ikke bestået praktikrapport eller manglende rettidig aflevering Hvis du ikke opnår en bestået karakter, får du mulighed for at genaflevere (se semesterplan), hvis kun...

Når din praktik er afsluttet, skal du skrive en praktikrapport og aflevere denne via WISEflow. Praktikrapporten er individuel og skal afleveres senest den frist, der er angivet i semesterplanen for dit afsluttende semester (itslearning) og er baseret ud fra den logbog du har lavet over praktikken. Af logbogen...

Promise De lover udsøgte og håndlavede sushi til deres kunder, hvor deres personale vil engagerede og dygtige og vil bestræbe sig efter at skabe en autentisk japansk og koreansk madeventyr. Derudover lover de kvalitet og smagsnuancer. Alt nævnte kan man finde på deres hjemmeside, som er gældende for alle...