Author: abdullah

en forholdsvis lille bygning med 535 m2 udstillingslokaler, hvor de permanente udstillinger skildrer fotografiapparatets over 160 år lange historie beskrevet i 10 års perioder, samt panoramafotografier, holografier og originale billeder af H.C. Andersen. Der foreligger ikke en konkret handlingsplan, men museet arbejder løbende ud fra en række vedtægter: ...

kaldelse. Der findes nok ikke mange fra den digitale generation, der vil interessere sig for produktio- nen af analoge billeder frem for digitale, så derfor er museet nødt til at tænke kreativt for at tiltrække denne generation og bevare sin relevans som museum. Museumslederen er meget passioneret...

I forhold til den digitale generation og Web 2.0 vil Holstebro Museums hjemmeside i lyset af det fore- gående skulle fokusere noget mere på at udvikle aktiviteter, der er baseret på konversationel interak- tion. Den digitale generation værdsætter at samarbejde med andre; at kunne vælge og bidrage...

Podcasts er så småt begyndt i at erstatte museernes traditionelle audioguides, som de besøgende kan lytte til på deres tur rundt i museerne. Begge dele har dog været mere benyttet i udenlandske museer end i de danske. Da museumsbesøget ofte er socialt, er det ikke en fordel...

“Dagligt skal toiletterne rengøres og sprungne pærer udskiftes – vi har et utal af elpærer, hvoraf langt størstedelen sidder inde i montrerne. Disse er meget vanskelige at komme ind i – godt af hensyn til ty- veri men besværligt når pærer skal skiftes og føromtalte edderkopper jages. Og...

Som markedsføringsredskab er Facebook derfor effektivt. Det kræver dog, at man jævnligt opdaterer profilen med nyheder og kommentarer, så profilen virker engagerende og interessant. Man kan vælge at lægge op til en større eller mindre grad af interaktion; stiller man spørgsmål eller søger man hjælp til noget, vil...

7.1.4 SOCIALE MEDIER SOM MIDDEL TIL AT MÅLRETTE KOMMUNIKATION OG MUSEUMSOPLEVELSER Med udgangspunkt i museets eksisterende indhold og profil vil jeg foreslå Facebook og blogs som so- ciale medier samt podcasts, som museet realistisk og forholdsvist nemt vil kunne udvikle. Derefter vil jeg komme med nogle perspektiveringer over,...

Med de tidligere skitserede trends i retningen af mobile lokationsbaserede enheder er den her meget ”Web 1.0”. For turister vil den måske være værdifuld som en oversigt over områdets museer, men re- elt tilbyder den ikke meget mere end en Google-søgning – og her vil man endda...

Billederne herover er hentet fra museets beskrivelser af udvalgte aktiviteter. Flere af billederne er fra museets særudstilling ”Farvel og tobak” og fra cigarrulningssøndagen, de andre er fra gallamiddagen, den kulturhistoriske rejse og bogbindingen, som vil kunne give museet en mere levende og aktiv profil, hvis de blev placeret...

Dette er én måde at gøre det på, og principperne skal selvfølgelig tilpasses efter ens målgruppe, kon- tekst og formål. Da Holstebro Museum tilbyder mange aktiviteter, er det ærgerligt, at de er gemt langt væk. I forhold til de tidligere skitserede Web 2.0-tendenser er det vigtigt, at...