Author: abdullah

der har til formål at sikre den danske kulturarv. Ifølge museumslovens kapitel 1, § 2 skal mu- seernes varetagelse af kulturarven ske gennem fem kerneopgaver, nemlig indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling14. Disse fem områder udgør ”søjlerne” i det museale arbejde, og det er da også disse fem,...

se fra det græske ord ”mu’seion”, som betyder tempel for muserne og som i den græske oldtid var de templer eller institutioner, hvor videnskaben blev dyrket. Begrebet museum kan således henvise til selve samlingen eller til de steder, hvor sådanne findes. Derudover er begrebet ikke beskyttet; enhver, privat...

Genstandsmuseets kommunikationsform er konsultativ, hvilket vil sige, at museet har flere faktuelle informationer, som den besøgende kan søge i. Det kan være samlingen, der er gjort tilgængelig på net- tet, som de besøgende vil kunne søge i og finde faktuelle informationer om materiale, størrelse og bil- leder af...

Vores brug af webbet gennemsyrer vores daglige liv og har ændret vores kommunikation og adfærd; wikier, blogs, chatrooms, sociale netværk, søgemaskiner, peer production osv. repræsenterer nye for- mer for deltagelse, indflydelse, underholdning, læring og kommunikation. For museerne betyder det blandt andet, at deres webbrugere er vant til at...

direkte tv-udsendelser eller debatter i Folketinget, hvor TV-værter eller politikere tweeter live fra be- givenhederne. Foursquare – er et lokationsbaseret socialt netværk, hvor man via sin mobile enhed med GPS- forbindelse eller fra sin computer kan logge ind og registrere sin fysiske placering. Man kan endvidere dele denne information...

Endvidere kan man opremse en række Web 2.0-websites, som er nogle af de mest benyttede: YouTube – et ”verdensomspændende videofællesskab”, hvor enhver kan dele deres videoklip. Vimeo – også til deling af videoklip men med større fokus på kvalitet og kreativitet. Facebook – er et populært socialt netværkssystem,...

alle gruppemedlemmer ferie på forskellige tidspunkter og derfor har vi arbejdet hvor 2 personer har været aktiv og en person som arbejdede online. Der var ingen uenighed i vores gruppekontrakt eller i gruppearbejdet. Vi har snakket og skrevet til hinanden på messenger og delt vores ting, som vi også har fået feedback...

Efter vi har afleveret vores klient rapport og prototype til klienten, startede vi vores præsentation. Vi har fundet en projektor og en tablet til at vise vores video og prototype. Der var mange som besøgte vores stand og vi har fået god feedback. Men vores feedback fra læreren var ikke god. Vores...

Vores produkt var et rum som giver en kæmpe visuel oplevelse. Gulvet og alle væggene fra gulv til loft er der projekteret video. Der viser en scene fra et af H.C. Andersens eventyr. Vores første eventyr var H.C. Andersen’s Tommelise eventyr. Når man går ind i rummet, får man en eventyrlige...

I hvert gruppearbejde starter man med en gruppekontrakt. Jeg har skrevet et eksempel og sendt til vores gruppe. De var enig i nogle af punkterne og vi valgte Tobias som gruppeleder. Vi har lagt en problemformulering for vores rapport. Vi skulle finde løsninger til at skabe brugeroplevelser i H.C. Andersen Museum. Vi har...