Author: abdullah

En anden af de interviewede, Cecilie på 22 år, vægter også det sociale: ”En god oplevelse er altid noget, som jeg deler med andre. På en eller anden måde får man et større udbytte, når man er sammen andre - det er bedre at være...

Museet har succes med at kommunikere til kernebrugerne dels gennem mund-til-mund kommunikation og dels gennem brochurer, som er placeret rundt omkring på turistbureauer og andre museer i Danmark. Hjemmesiden er en vigtig kommunikationskanal til især turister og til den digitale generation, som dog må siges...

Danmarks Fotomuseum har således udtrykt et ønske om nogle løsningsforslag til, hvordan man ved hjælp af IKT vil kunne kommunikere målrettet til de yngre digitale brugere og samtidig styrke sin kommunikation med deres nuværende kernebrugere. I den forbindelse vil man også gerne have nogle forslag...

Museets mange aktiviteter kunne blive kommunikeret i et mere dialogisk hverdagssprog, hvor brugerne kunne kommentere, hvis de skulle få lyst. Jeg vil foreslå museet at oprette to blogs; en til de arkæologiske ansvarsområder og en til museumsrelaterede indlæg. Begge kunne med fordel bruge billeder til...

De fleste museer vil kunne bygge på deres erfaringer og vil ikke behøve at kaste fagligheden over bord ved at følge disse principper. Brugerne ønsker netop ikke interaktion for interaktionens skyld, de ønsker at kunne relatere sig til og reflektere over det indholdsmæssige. I et...

Dette kan ikke ske gennem en kontrolleret envejs-transmission; vi kommunikerer gennem en ligeværdig udveksling, fordi vi mennesker er sociale og derfor altid har dyrket fællesskabet: ”If the archetypical case of communication under a transmission view is the extension of messages across geography for the purpose...