Ikke kategoriseret

• Hvis patientrettighederne betyder overbetaling af privathospitalerne, hvorfor stemte Socialdemokratiet så for behandlingsgarantien på 30 dage og den reelle ret til hurtig udredning i 2016? Er det her ikke bare en spare-øvelse? Svar: • Nej. Regeringen har investeret massivt i vores sundhedsvæsen de seneste år. Faktisk er sundhedsvæsenet...

Hvorfor skulle kommunerne kunne reducere de geografiske forskelle i behandling?Svar:• Vi vil sætte nogle helt klare minimumskrav for, hvor god behandlingen skal være rundt om i landet. Det skal sikre, at alle patienter får en værdig behandling. • Helt konkret vil vi lave en ny kvalitetsplan...

Hvorfor skaber I nu usikkerhed for de ansatte med endnu en omstrukturering? Svar: • Det her udspil vil berøre under 1.000 medarbejdere. Til sammenligning er der 140.000 ansatte i regionerne. Det er altså under 1 pct. af medarbejderne, der bliver direkte berørt af det her. • Personalet på...

• Vi foreslår bl.a. at lave 21 lokalt forankrede sundhedsfællesskaber, hvor borgmestre og formanden for de forskellige kommuners sundhedsudvalg vil sidde med ved bordet. • Vi sætter penge bag vores ord om behandling tættere på patienten. Vi foreslår en Nærhedsfond på 6 mia. kr., som vil...

Q&A: Svar på Tiltale - Sundhedsreformen Regeringen har fremlagt et udspil til en sundhedsreform, som skal sikre: • et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen • stærkere patientrettigheder • mindre forskelle i behandlingen på tværs af Danmark. Hvorfor vil I lukke regionerne? Svar: Vi lukker regionerne, fordi der er behov for at lave...

Hvis ikke-brugerne skal gå på museum oftere, må museerne beskæftige sig med temaer, som interesserer ikke-brugerne, og gøre besøget mere relaterbart og sanseligt. Ikke-brugerne interesserer sig i deres fritid for især TV og flm samt sport, men også for emner som bøger, musik, hus og...

Høj vurdering af museumsoplevelsen blandt brugerne Brugerne vurderer museumsoplevelsen særdeles positivt. På en skala fra 1 til 10 vurderer brugerne samlet set museumsoplevelsen til 8,6, hvilket er på niveau med 2017. Dertil er 63% af brugerne ambassadører, der vil anbefale museet til venner og familie. Jo...

Nærværende publikation præsenterer resultaterne af brugerundersøgelsen på de statslige og statsanerkendte museer for 2017. Brugerundersøgelsen for 2017 er gennemført af Slots- og Kulturstyrelsen med Rambøll og Seismonaut som operatører. Brugerundersøgelsen er blevet gennemført siden 2009 og giver viden om, hvem museernes brugere er, hvordan de...

Vi lever i et evalueringssamfund. At evaluere handler i bund og grund om at værdisætte ting. At spørge, hvilken værdi noget har og giver brugerne. Det er imidlertid ikke alting, der er værd at evaluere, ligesom at der er mange værdifulde ting, som aldrig bliver...