behandling tættere på patienten

behandling tættere på patienten

• Vi foreslår bl.a. at lave 21 lokalt forankrede sundhedsfællesskaber, hvor borgmestre og formanden for de forskellige kommuners sundhedsudvalg vil sidde med ved bordet.

• Vi sætter penge bag vores ord om behandling tættere på patienten. Vi foreslår en Nærhedsfond på 6 mia. kr., som vil investere i borgernære sundhedstilbud. Det drejer sig bl.a. om flere penge til nye og moderne sundhedshuse og 10-15 akutbiler i de områder, hvor der i dag er dårligst dækning, når uheldet er ude.

Vil folkevalgte i fremtiden styre sundhedsvæsenet?
Svar:
• Ja, og det vil ske i tættere samspil med sundhedsfagligt personale til gavn for patienterne. De nære sundhedstilbud vil blive tilrettelagt i sundhedsfællesskaberne, hvor alle kommunernes borgmestre er repræsenterede. Og de større beslutninger vil blive truffet nationalt af regeringen og Folketinget.

• Vi foreslår vi at flytte nogle beslutninger ”ned” til kommunerne og andre beslutninger ”op” til regeringen og Folketinget. Det betyder samtidig, at der ikke ville være mange beslutninger tilbage til regionerne. Og derfor synes vi ikke, at det giver mening at beholde de 205 regionsrådspolitikere i regionsrådene.

No Comments

Post A Comment