behov for at lave en ny

behov for at lave en ny

Q&A: Svar på Tiltale – Sundhedsreformen
Regeringen har fremlagt et udspil til en sundhedsreform, som skal sikre:
• et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen
• stærkere patientrettigheder
• mindre forskelle i behandlingen på tværs af Danmark.

Hvorfor vil I lukke regionerne?
Svar:
Vi lukker regionerne, fordi der er behov for at lave en ny struktur for sundhedsvæsenet og ruste det til at håndtere et stigende pres nu og i fremtiden. Frem mod 2030 vil der bl.a. komme 230.000 flere ældre, 60.000 flere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og 200.000 flere med type 2-diabetes. Det kræver nye visioner, ambitioner og en samlet plan, der både virker på kort og lang sigt for sundhedsvæsenet. Det har vi.

• Vores udspil handler ikke om at forklejne politikerne i regionerne. Ven var selv med til at opfinde regionerne i sin tid, og de har på lange stræk gjort det godt. Desværre er der store regionale forskelle i sundhedsvæsenet, og patienternes behandling er i al for stor udstrækning afhængig af deres postnummer.

• Det vil vi gøre bedre ved at lave 21 nye sundhedsfællesskaber tættere på borgerne.
Der er for stor forskel mellem den behandling, som regionerne tilbyder deres patienter. Patienter i Region Nordjylland venter fx i gennemsnit 2½ uge længere på en operation end i naboregionen, Region Midtjylland. Det er uacceptabelt.

Er det her en centralisering?
Svar:
• Nej, tværtimod kommer sundhedsvæsenet tættere på borgerne med vores forslag. Faktisk skaber vi på mange måder et mere decentralt sundhedsvæsen, hvor kommunalpolitikerne vil spille en stærkere rolle. Der vil være repræsentanter fra de fem regionale sundhedsforvaltninger med om det helt store bord i Sundhedsvæsen Danmark, så der vil fortsat være lokal og regional medbestemmelse.

11 Comments

Post A Comment