Ikke kategoriseret

Undersøgelsen baserer sig på 28.820 besvarelser fra brugere, der har brugt statslige og statsanerkendte museer i Danmark i løbet af 2018. Mulighederne for at foretage en grundig analyse og vurdering af de deltagende brugeres repræsentativitet – og ikke mindst resultaternes følsomhed over for en evt....

50% af danskerne har ikke været på museum det seneste år og betegnes dermed som ikke-brugere. Der er en nogenlunde ligelig fordeling af mænd og kvinder blandt ikke-brugerne. Der er ikke markante geografske udsving set i forhold til befolkningen generelt. Derimod er der en stærk...

En anden af de interviewede, Cecilie på 22 år, vægter også det sociale: ”En god oplevelse er altid noget, som jeg deler med andre. På en eller anden måde får man et større udbytte, når man er sammen andre - det er bedre at være...

Museet har succes med at kommunikere til kernebrugerne dels gennem mund-til-mund kommunikation og dels gennem brochurer, som er placeret rundt omkring på turistbureauer og andre museer i Danmark. Hjemmesiden er en vigtig kommunikationskanal til især turister og til den digitale generation, som dog må siges...

Danmarks Fotomuseum har således udtrykt et ønske om nogle løsningsforslag til, hvordan man ved hjælp af IKT vil kunne kommunikere målrettet til de yngre digitale brugere og samtidig styrke sin kommunikation med deres nuværende kernebrugere. I den forbindelse vil man også gerne have nogle forslag...

Museets mange aktiviteter kunne blive kommunikeret i et mere dialogisk hverdagssprog, hvor brugerne kunne kommentere, hvis de skulle få lyst. Jeg vil foreslå museet at oprette to blogs; en til de arkæologiske ansvarsområder og en til museumsrelaterede indlæg. Begge kunne med fordel bruge billeder til...

De fleste museer vil kunne bygge på deres erfaringer og vil ikke behøve at kaste fagligheden over bord ved at følge disse principper. Brugerne ønsker netop ikke interaktion for interaktionens skyld, de ønsker at kunne relatere sig til og reflektere over det indholdsmæssige. I et...