mere omsorg for vores ældre

mere omsorg for vores ældre

Vi skal gøre systemet mere enkelt, fx for de nedslidte, som har behov for at trække sig fra arbejdsmarkedet. Heldigvis har vi rigtig gode muligheder for at trække os fra arbejdsmarkedet i dag, men nogle gange kan bureaukratiet spænde ben. Når kroppen siger fra efter mange års slid, har man mulighed for at omskole sig, få et fleksjob, seniorpension som 60-årig eller en førtidspension. Alle disse redskaber er arbejdstagerens forebyggende sikring til forsat at kunne bidrage til fællesskabet og et bedre velfærd, og de skal være gennemsigtige. .

En værdig Alderdom
Særligt vigtigt for mig er det, at vi drager mere omsorg for vores ældre. Jeg ser ikke det stigende antal ældre som et problem, hvis bare vi styrker dem til selvhjælp, som kan give vores ældre et mere værdigt otium. Vi skal investere i forebyggelse hos de ældre og lade det etiske kompas drive vores ældrepolitik.
Jeg har specielt ældreområdet som et fokusområde, da jeg synes, vi skylder denne befolkningsgruppe en særlig opmærksomhed. Denne befolkningsgruppe har været fundamentet for vores vældfærdssamfund, som vi kender det i dag, og vi nyder i dag frugterne af denne gruppes arbejde for Danmark.

Senest har eksempelvis to plejecentre i Odense på forsøgsbasis fået mulighed for at ansætte personale til at lave mad til de ældre. Det er glædeligt, og absolut ikke overraskende, at der bliver taget godt imod forsøget. Jeg ser gerne, at det udbredes og har støttet op omkring dette forsøg lokalpolitisk i Odense. Når jeg kommer i Folketinget, vil jeg arbejde for en værdig alderdom. Frisklavet mad skal naturligvis være en mulighed for alle ældre, som ønsker det – på Fyn som i hele Danmark.

No Comments

Post A Comment