derfor har vi arbejdet

derfor har vi arbejdet

alle gruppemedlemmer ferie på forskellige
tidspunkter og derfor har vi arbejdet hvor 2
personer har været aktiv og en person som
arbejdede online.
Der var ingen uenighed i vores gruppekontrakt
eller i gruppearbejdet. Vi har snakket og
skrevet til hinanden på messenger og delt
vores ting, som vi også har fået feedback på.
Vores prototype var ikke et fysisk materiale
og det kræver tid og teknologi for at lave en
god prototype. Derfor kunne vi ikke teste
den på en rigtig måde, men vi har snakket
med forskellige testpersoner og udviklet
vores produkt ved hjælp af feedback.
Design thinking method giver mere forståelse
for at udvikle en prototype. Metoden giver
mulighed for at få kollektive forståelse for
brugeren og en bedre prototype. Med denne
metode skal man forstå sin målgruppe,
definere en idé, lave en prototype og teste
den. Hvis man ikke får rigtige resultater,
starter man helt forfra igen. Dette er en
god måde at kvalificere problemforståelse
på, og at undersøge problemet fra mange
perspektiver. Man finder de bedste løsninger
til potentielle brugere og vurderer idéer. Man

29 Comments

Post A Comment