vi valgt disse fem

vi valgt disse fem

Til Style tile blev der besluttet at forsiden skal
være et billede.
Logoet er Fyens rideklub eget originalt logo.
Farve palletten har vi valgt disse fem farver.
Huet er en forskellige shade af det grønne
farve.
Skriften for titel er Bookman Old Style
og skriften til undertitlen er Bodoni.
Grunden til at der blev brugt disse fonter er,
at beholde en eleganthed i hjemmesiden.
Dertil skabe en kontrast i teksten, for at det

ikke var ens i fonterne som det gamle hjem-
meside. Selve linkene får en farve, for at kun-
ne se forskellen mellem tekst og links.

Contrast
Selve hjemmesidenhar en kontrast,
som er farverne ogbillederne.Der er brugt 3
farver og en hvide baggrund.Det valg-
te font er ens i alleteksterne. Billeder-
ne er en ringe kva-litet.

Der bliver sat fo-kus på farverne,
enten at ændre til en anden farvepal-
let, analogoes farve eller ændre farvens
”tint” eller ”shade”.

2 Comments

Post A Comment