relevant at udgive noget

relevant at udgive noget

Analyse af arbejdsopgaver
Organisation holder styr på deres aktiviteter ved hjælp af en redaktionel kalender, som hedder
Trello. Her har alle medarbejderne adgang til Trello, hvor de systematisk kan holde øje med, hvilke
arbejdsopgaver der skal udføres inden for hvilket tidsrum. For at opnå succes som en virksomhed,
kræver det, at man er bevidst over sit ansvarsområde, som chef og ansat. Hos GoTutor bliver alt
noteret og sat i systematisk orden inde på de forskellige programmer. Der bliver blandt andet tastet
en masse datoer og informationer ind på et Excel program. Disse informationer indeholder alt data
fra bl.a. Google analytics og Facebook business manager. Disse informationer hjælper med at få øje
på trafikmønster, kundernes købsadfærd og sporer brugernes handlinger inde på GoTutors
hjemmeside og Facebook side. Med alle de målte resultater har man defineret, hvad målgruppen
mest bliver fanget af på de adskillige medier og hvornår de hyppigst er aktive på dagen. Når man så
vælger at planlægge at udgive noget content kan man med de målte resultater fra Facebook gøre
sig bevidste omkring, hvornår det er bedst at udgive noget indhold for at række ude til så mange
som muligt. Det vil fx ikke være relevant at udgive noget indhold klokken to om natten, hvor der
ikke er særlig mange aktive på de sociale medier på daværende tidspunkt. Derfor har GoTutors
medieansvarlige valgt at skabe sig et overblik for, hvornår det er relevant at udgive noget indhold
for at kunne opnå mest synlighed. Det man særlig skal være opmærksom på ved udgivelse af noget
indhold er, hvilket format det skal udgives i, samt tidsrum, dag, overskrift, sprogtype m.m.

Det er vigtigt at få sig et godt overblik for målgruppens adfærd, for at kunne skabe noget værdifuldt
indhold der er berettiget til den definerede målgruppe. GoTutor bruger her deres egen hjemmeside
og Facebook side, som deres primær markedsføringskanal. Herunder er deres sekundær
markedsføringskanal YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter og jobportalen. Facebook er blandt de
primære markedsføringskanaler, da de sætter meget tid på at gør det succesfuldt. Facebook er det
mest anvendte medie i Danmark. Derfor vil det være en fordel at gøre det godt på denne platform,
da man her har muligheden for at komme ud til flest muligt. Når man vælger at arbejde med sociale
medier er det vigtigt, at man bruger kræfter og tid på det. Derfor kan det være svært at være lige
synlige eller, at få lige så meget succes på alle disse kanaler. Da det kræver, at man skaber indhold
og sætter tid af på, at dele noget hver dag på mediet. Det er vigtigt at opdatere sine følgere for ikke,
at blive usynlig.

7 Comments

Post A Comment