Pigmenter er fortrinsvise

Pigmenter er fortrinsvise

Malematerialer IV: Pigmenter og farver Pigmenter er fortrinsvise mineralske farvekorn, der kan rives, blandes eller røres sammen med et bindemiddel, hvorefter man får en maling, i ældre tid kaldt ’farve’, i det pågældende pigments farve. Et yderligere aspekt ved alt bygningsmalerarbejde er de forskellige malingstypers og farvers arkitektoniske udtryk. Det skal passe sammen med husets arkitektur, dets alder og det bygningsmiljø, huset befinder sig i.

Farvesætning af facader Specielt til murede facader er dette spektrum yderligere begrænset til 10 Klassiske pigmenter, idet man bl.a. har måttet udelukke pigmenter, der bliver nedbrudt af de basiske kalk materialer på murværket. Til gengæld er netop de basiske stoffer udgangspunktet for en ellevte farve, nemlig jernvitriol, der ikke er et pigment, men et jernsalt, der reageret kemisk med kalk. Hertil kommer den kraftige ultramarinblå farve, der ikke har været anvendt til hele facader, men kun som bundfarve ved særlige dekorationer.

2 Comments

Post A Comment