metoder og modeller

metoder og modeller

Problemformulering
Jeg vil i denne opgave diskutere, hvordan man kan opnå synlighed på Google ved at arbejde med
SEO. Jeg vil nævne nogle metoder og modeller, der har baggrund for min udvikling og indlæring. Jeg
vil tage højde for, hvordan man gør en strategisk indsats. Dermed vil opgaven blive grundlagt på de
omfattede arbejdsopgaver.
GoTutor som organisation
Hos GoTutor er der inddeling af arbejdsopgaver. Det hjælper med at skabe trygge rammer hos de
ansatte. Dermed får de mulighed for at dygtiggøre sig, indenfor hvert enkelt arbejdsområde.
I dette afsnit vil jeg opstille et organisationsdiagram for at overskueliggøre ansvarsområder for
GoTutor. Det er en formel organisationsstruktur virksomheden er grundlagt efter. Det betyder at
der er arbejdsdeling blandt medarbejderne i henblik på at fremme specialisering i
arbejdsopgaverne, så der er koordinering og kontrol over det arbejde der udføres systematisk.
Selvom alle sidder med hver deres arbejdsopgave og ansvar er de meget villig til at hjælpe hinanden,
hvis der skulle være behov for det. Der er konstant en dialog omkring det arbejde der bliver udført,
hvor man lytter til hinandens råd og ideer. Arbejdsmiljøet virker meget trykt og der er et socialt
samvær.

7 Comments

Post A Comment