med en paperprototype

med en paperprototype

Dagens læringsmål:
Jeg forstår formålet med et userflow
Jeg kan lave et userflow som tager udgangspunkt i min brugers mål
Jeg forstår formålet med en paperprototype, og kan lave en sådan.
Formålet med arbejdet er at I opnår færdigheder i at anvende userflow og paperprototyping som metoder til at sikrer en optimal brugeroplevelse.

B1.
Fra scenariomapping til userflow
Individuelt. Med udgangspunkt i jeres scenariomapping laver i skitser på et userflow.
Skriv dine overvejelser i arbejdet med denne paperprototype i jeres dokument.
Giv jer selv en kort tidsramme – eksempelvis 45 minutter.
Del userflows i gruppen – præsenter for hinanden.

B2.
Fra userflow til paperprototype
Individuelt. På baggrund af userflow laves en paperprototype. Lav en eller flere key-tasks.
Skriv dine overvejelser i arbejdet med denne paperprototype i jeres dokument.
Giv jer selv en kort tidsramme – eksempelvis 45 minutter.

B3.
Test af paperprototypes
Test jeres paperprototype (det må gerne være et familiemedlem, bofælle, partner etc når nu vi sidder hjemme).

3 Comments

Post A Comment