Podcasts er så småt begyndt i at erstatte museernes traditionelle audioguides, som de besøgende kan
lytte til på deres tur rundt i museerne. Begge dele har dog været mere benyttet i udenlandske museer
end i de danske. Da museumsbesøget ofte er socialt, er det ikke en fordel at man går med hver sit

headset på og lytter. Desuden er audioguides ofte struktureret omkring et bestemt forløb gennem mu-
seernes samlinger. Man må imidlertid forvente, at den digitale generation gerne selv vil kunne kontrol-
lere, organisere og behovstilpasse, og derfor kan podcasts være bedre egnede. De kan lyttes til fra mu-
seets hjemmeside eller fra håndholdte enheder i museet. Fordelen ved de fleste podcasts er, at de ofte

er korte, og som regel vil man kunne stoppe og spole frem og tilbage i dem fra eksempelvis en smart-
phone. Kunstmuseet Arken har udviklet en række podcasts, såkaldte ARKcasts, hvor brugerne kan

vælge mellem ”audiowalks” til særudstillinger eller podcasts om kunstnere eller udstillinger fortalt af
museets ansatte eller af børn.
Der er dermed mange podcasts at vælge imellem og dermed større mulighed for at forskellige typer af
brugere vil kunne finde det, som de måtte have lyst at høre under det bestemte besøg.
onsformen er transmittativ, men modtageren kan selv vælge og kan afbryde, hvis det alligevel ikke

fanger interessen. Podcasts vil også kunne bruges som et læringsmiddel, hvor en skoleklasse for ek-
sempel bliver stillet til opgave selv at producere podcasts til museet om emner efter eget valg. Muse-
ernes øvrige brugere kunne også lave podcasts, eller vælge hvad museet skulle lave podcasts om – det

ville give museet og brugerne imellem et indblik i, hvad forskellige typer finder interessant ved det
pågældende museum. Holstebro Museums legetøjssamling kunne kommunikeres af børn ud fra deres

oplevelser af genstandene, museets ældre besøgende kunne kommunikere deres erindringer om by-
ens og egnens historie osv.

No Comments

Post A Comment