Go to Top

Om os

Historie

Klubben I tal

Vision - Mision

Vores værdigrundlag bygger på det gode kammeratskab. Det gode kammeratskab er den klare forudsætning for et optimalt og positivt foreningsliv - det er vigtigt at alle føler sig velkomne i FC Avrasya. De konkrete værdier omhandler gensidig respekt, respekt for forskellighed, nysgerrighed for at lære og at blive inspireret såvel på, som udenfor banen. Alle vore aktive medlemmer skal have mulighed for, at deltage på hold uanset fodboldmæssige færdigheder. Herudover skal alle have mulighed for gennem et aktivt og frugtbart klubliv, at deltage i alle arrangementer af social karakter.

Information for ny medlemmer